PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Rodzaje ładunków

Rodzaje ładunków Jedzenie, napoje

Cecha

Zgodność z normami sanitarnymi (BHP)
Szczelność nadwozia
Bezpieczeństwo

Rozwiązanie Ganex

Duża flota chłodniczych i izolowanych naczep
Regularna aktualizacja osłony namiotu naczepy
Selektywna bliskość ładunków drobnicowych

FMCG

Rodzaje ładunków

Chemia gospodarcza, produkty higieniczne, produkty dla dzieci

Cecha

Ochrona produktu przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego – wilgotność, temperatura, itp.

Rozwiązanie Ganex

Kontrola szczelności przestrzeni ładunkowej, brak śladów przenikania wilgoci
Terminowa wymiana wyposażenia pomocniczego
Wysoki poziom czystości pojazdów

HANDEL DETALICZNY

Rodzaje ładunków

Własny import sieci handlowych

Cecha

Praca z szeroką gamą produktów
Krótkie terminy dostaw

Rozwiązanie Ganex

Kontrola harmonogramów pracy każdego magazynu
Opracowanie optymalnych tras z uwzględnieniem harmonogramu
Koordynacja kierowców przez całą dobę
Ekspresowa dostawa ładunku

BUDOWA

Rodzaje ładunków

Mieszanki konstrukcyjne, materiały dachowe, lakiery, materiały wykończeniowe

Cecha

Koszty transportu stanowią znaczną część kosztów produkcji

Rozwiązanie Ganex

Minimalizuje koszty transportu podczas korzystania z cross-dockingu
Konsolidacja ładunków w magazynach pośrednich w Europie

FARMACEUTYKA

Rodzaje ładunków

Lekki, produkty medyczne i sprzęt

Cecha

Wysoki koszt przesyłki ładunku z reguły znacznie przekracza limit odpowiedzialności przewoźnika zgodnie z Konwencją CMR

Rozwiązanie Ganex

Niezawodne ubezpieczenie ładunku
Ubezpieczenie odpowiedzialności dla wszystkich uczestników procesu transportowego
Ścisłe przestrzeganie warunków temperaturowych, kontrola wilgotności
Bezpieczne mocowanie

PZEMYSŁ CHEMICZNY

Rodzaje ładunków

Tworzywa sztuczne, produkty ropopochodne, mieszaniny chłodzące, niebezpieczne i inne niż niebezpieczne chemikalia

Cecha

Szczególna uwaga na bezpieczeństwo, ochronę środowiska i zdrowie pracowników

Rozwiązanie Ganex

Specjalne systemy mocowania ładunków
Pozwolenia ADR i sprzęt do transportu towarów niebezpiecznych
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenie środowiska
Szczegółowa wiedza wymagania największych producentów w UE (BASF, Total, Exon, Sabic, DuPont)

ALKOHOL I PRODUKTY TYTONIOWE

Rodzaje ładunków

Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i surowce

Cecha

Wysokie ryzyko kradzieży z powodu płynności i wysokie koszty towarów

Rozwiązanie Ganex

System wyboru, kontrola i weryfikacja przewoźników
Naczepy całometalowe z wewnętrznymi zamkami w drzwiach i alarmami
Konwoje ładunkowe
Praca dla minimalizacji ryzyka

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Rodzaje ładunków

Sprzęt rolniczy i budowlany, urządzenia przemysłowe

Cecha

Transport ponadgabarytowy
Transport ciężkiego sprzętu i konstrukcji

Rozwiązanie Ganex

Wybór optymalnego pojazdu na podstawie wymiarów ładunku
Organizacja procesu załadunku i rozładunku, przez samozaładunek lub dźwig
Sprawdzanie kompletności zamówienia i braku uszkodzeń mechanicznych ładunku
Wybór optymalnej trasy i wydawanie zezwoleń na transport

AGROPRODUKCJA

Rodzaje ładunków

Nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe do hodowli zwierzą

Cecha

Produkty fitosanitarne lub weterynaryjne
Sezonowość zapotrzebowania

Rozwiązanie Ganex

Dostawa dużej liczby pojazdów w ograniczonym czasie
Opcja cross-dockingu dla weterynarii ładunku
Opracowanie optymalnych tras
Transport multimodalny

Z przyjemnością doradzimy i wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego ładunku!